"Mixed drink" — Słownik kolokacji angielskich

Mixed drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: mixed drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zróżnicowany napój
  1. mixed przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She still held the mixed drink in her left hand.

    Podobne kolokacje: