"mixed drink" — Słownik kolokacji angielskich

mixed drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zróżnicowany napój
  1. mixed przymiotnik + drink rzeczownik
    Silna kolokacja

    She still held the mixed drink in her left hand.

    Podobne kolokacje: