"give a drink" — Słownik kolokacji angielskich

give a drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj coś do picia
  1. give czasownik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was to be given food and drink, but nothing else.

    Podobne kolokacje: