"similar drink" — Słownik kolokacji angielskich

similar drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobny napój
  1. similar przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Schweppes sold a similar drink in Australia under the name Solo.

    Podobne kolokacje: