"give drinks" — Słownik kolokacji angielskich

give drinks kolokacja
Popularniejsza odmiana: give a drink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj napoje
  1. give czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was to be given food and drink, but nothing else.

    Podobne kolokacje: