"hand one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

hand one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka czyjś napój
  1. hand czasownik + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Handed his first drink, he exclaimed: "Look how happy it got me."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo