"reach for one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sięgać czyjś napój
  1. reach czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Oh, does she now," said Donald, and reached for his drink.

    Podobne kolokacje: