Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
1. design team = zespół projektowy design team
3. design firm = firma projektowa design firm
4. design process = proces projektowania design process
5. design feature = cecha konstrukcyjna design feature
6. design change = zmiana projektowa design change
7. design award = nagroda za projekt, nagroda za udaną realizację projektu design award
8. design studio = studio projektowe design studio
9. design flaw = skaza projektowa design flaw
10. design concept = pojęcie projektowe design concept
13. design director = dyrektor projektowy design director
14. design work = praca projektowa design work
15. design engineer = inżynier projektant, konstruktor design engineer
16. design company = przedsiębiorstwo projektowe design company
17. design study = nauka projektowa design study
18. design center = ośrodek projektowy design center
19. design philosophy = filozofia projektowa design philosophy
20. design decision = decyzja projektowa design decision
21. design problem = problem projektowy design problem
22. design phase = faza projektowa design phase
23. design consultant = doradca do spraw wzornictwa, konsultant do spraw wzornictwa design consultant
24. design goal = cel projektowy design goal
25. design project = projekt projektowy design project
27. design specification = specyfikacja projektowa design specification
28. design stage = faza projektowania design stage
30. design idea = pomysł projektowy design idea
32. design school = szkoła projektowa design school
33. design pattern = wzorzec projektowy (w programowaniu obiektowym) design pattern
34. design bureau = biuro projektowe design bureau
35. design tool = narzędzie projektowe design tool
36. design standard = norma projektowa design standard
37. design house = dom projektowy design house
38. design approach = podejście projektowe design approach
39. design business = przedsiębiorstwo projektowe design business
40. design guideline = wytyczne projektowe design guideline
41. design issue = kwestia projektowa design issue
42. design choice = wybór projektowy design choice
43. design style = styl projektowy design style
44. design criteria = kryteria projektowe design criteria
45. design technique = metoda projektowania, technika projektowania design technique
46. design requirement = wymóg projektowy design requirement
47. design magazine = magazyn projektowy design magazine
48. design plan = plan projektowy design plan
49. design detail = szczegół projektowy design detail
51. design service = serwis projektowy design service
52. design patent = zastrzeżony wzór użytkowy design patent
54. design office = biuro projektowe design office
55. design solution = rozwiązanie projektowe design solution
56. design movement = ruch projektowy design movement
57. design group = grupa projektowa design group
58. design practice = praktyka projektowa design practice
59. design capacity = pojemność projektowa design capacity
60. design software = oprogramowanie projektowe design software
61. design method = metoda projektowa design method
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.