"design director" — Słownik kolokacji angielskich

design director kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyrektor projektowy
  1. design rzeczownik + director rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her mother, who is also retired, was his design director.

    Podobne kolokacje: