"design requirement" — Słownik kolokacji angielskich

design requirement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymóg projektowy
  1. design rzeczownik + requirement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    While the customer didn't directly make the changes they did influence your company with their design requirements.

podobne do "design requirement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "design requirement" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo