"design choice" — Słownik kolokacji angielskich

design choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybór projektowy
  1. design rzeczownik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Each of these preliminary concepts is a potential design choice.

powered by  eTutor logo