"design guideline" — Słownik kolokacji angielskich

design guideline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytyczne projektowe
  1. design rzeczownik + guideline rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The design guidelines will serve as a surrogate for the normal rules.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo