"practice guideline" — Słownik kolokacji angielskich

practice guideline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytyczne próbne
  1. practice rzeczownik + guideline rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The organization will review its best practice guidelines later in 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo