"design plan" — Słownik kolokacji angielskich

design plan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan projektowy
  1. design rzeczownik + plan rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since then, the lighthouse has been taken out of the design plan.

    Podobne kolokacje:

podobne do "design plan" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "design plan" po angielsku

rzeczownik
planning and design company , planning and design firm = biuro projektowe (firma zajmująca się sporządzaniem projektów, np. budowlanych)

powered by  eTutor logo