"design style" — Słownik kolokacji angielskich

design style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): styl projektowy
  1. design rzeczownik + style rzeczownik
    Silna kolokacja

    Its design style and excellent cross-country performance was well liked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo