"Revival style" — Słownik kolokacji angielskich

Revival style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Styl ożywienia
  1. revival rzeczownik + style rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is a church built in a mixture of revival styles.

powered by  eTutor logo