"Revival building" — Słownik kolokacji angielskich

Revival building kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Budynek ożywienia
  1. revival rzeczownik + building rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The present Greek Revival building was built for $1,928.15 in 1856.

powered by  eTutor logo