"design study" — Słownik kolokacji angielskich

design study kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nauka projektowa
  1. design rzeczownik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For his first time he had devoted himself to create design studies.

podobne do "design study" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "design study" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo