"design philosophy" — Słownik kolokacji angielskich

design philosophy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): filozofia projektowa
  1. design rzeczownik + philosophy rzeczownik
    Silna kolokacja

    There were also changes in a general design philosophy.

powered by  eTutor logo