"design competition" — Słownik kolokacji angielskich

design competition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkurencja projektowa
  1. design rzeczownik + competition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The design competition is limited to Americans over 18 years old.

podobne do "design competition" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "design competition" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo