"Design Bureau" — Słownik kolokacji angielskich

Design Bureau kolokacja
Popularniejsza odmiana: design bureau
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Biuro projektowe
  1. design rzeczownik + bureau rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1959 he was put in charge of a design bureau at Krasnoyarsk-26.

    Podobne kolokacje: