"design museum" — Słownik kolokacji angielskich

design museum kolokacja
Popularniejsza odmiana: Design Museum
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): muzeum projektowe
  1. design rzeczownik + museum rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I don't need a design museum to tell me any of this.

    Podobne kolokacje: