"design program" — Słownik kolokacji angielskich

design program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program projektowy
  1. design rzeczownik + program rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Now they are able to try new things and design programs to meet the needs of our own students.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo