TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...
  • After 2004, the royalty and management rates originally contracted will apply.
  • "But the side he originally contracted us to lost."
  • Originally contracted to be displayed for one year, it has since become an odd landmark of the park.
  • She was originally contracted to appear in ten episodes of the programme.
  • They have actually hired an abridger to extract the originally contracted book.
  • UTA originally contracted with a private company for security services.
  • As a result of the dispute 7 of the 11 judges originally contracted have now pulled out.
  • The show was originally contracted for 20 episodes, but was taken off air after the eighth.
  • Stapleton was originally contracted to appear in two series.
  • Rather, the cancellation of the parade merely frustrated the purpose for which both men originally contracted.
5. later contract = później umowa later contract
7. actually contract = faktycznie umowa actually contract
8. contract painfully = umowa boleśnie contract painfully

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.