GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. contract tuberculosis = gruźlica kontraktowa contract tuberculosis
2. contract AIDS = AIDS kontraktowy contract AIDS
3. contract polio = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract polio
  • During the 1950's, my mother contracted polio and eventually she couldn't walk.
  • He contracted polio at the age of three, and his life has been lived from a wheelchair.
  • Manning contracted polio when he was just five years old.
  • The parents of friends at first wouldn't allow them to visit for fear they would contract polio.
  • At age 10 she contracted polio and spent the next two years bedridden.
  • Having contracted polio at age thirteen she remained in poor health throughout her life.
  • In 1923 she contracted polio and was confined to cast for six months.
  • Having contracted polio at an early age, she played the game from a wheelchair.
  • Around the world, about 200,000 children a year are estimated to contract polio.
  • He contracted polio at 2 and walked with a limp for the rest of his life.
4. contract bus route = trasa autobusu kontraktowa contract bus route
5. contract meningitis = zapalenie opon mózgowych kontraktowe contract meningitis
6. contract hepatitis = zapalenie wątroby kontraktowe contract hepatitis
7. contract cholera = cholera kontraktowa contract cholera
8. contract typhus = dur plamisty kontraktowy contract typhus
9. contract leprosy = trąd kontraktowy contract leprosy
10. contract dysentery = czerwonka kontraktowa contract dysentery
11. contract poliomyelitis = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract poliomyelitis
12. contract typhoid = dur brzuszny kontraktowy contract typhoid
13. contract TB = TB kontraktowe contract TB
(3) virus, HIV, term
Kolokacji: 3
(4) cancer, leukemia, company
Kolokacji: 3
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.