TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract cholera" — Słownik kolokacji angielskich

contract cholera kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cholera kontraktowa
  1. contract czasownik + cholera rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But she said children had died by the score as they contracted cholera and other diseases.