PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"contract fever" — Słownik kolokacji angielskich

contract fever kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gorączka kontraktowa
  1. contract czasownik + fever rzeczownik
    Silna kolokacja

    He contracted fever there in August 1886 and died soon after.