"contract tuberculosis" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gruźlica kontraktowa
  1. contract czasownik + tuberculosis rzeczownik
    Silna kolokacja

    He contracted tuberculosis and died in poverty at the age of 29.

    Podobne kolokacje: