TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"actually contract" — Słownik kolokacji angielskich

actually contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie umowa
  1. contract czasownik + actually przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Millions of people probably came into contact with infected meat, though it is not clear how many will actually contract the disease, Dr. Smith said.