TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) with, out, for, from, at, ...
Kolokacji: 11
2. contract out = odstąpić od umowy contract out
  • But last year the economy contracted by more than 7 percent.
  • Over the last three years, the economy has contracted by more than 20 percent.
  • Until very recently, the economy was contracting by more than 10 percent a year.
  • The economy contracted by a further 0.5pc in the second quarter.
  • The economy contracted by a modest 1 percent during the first quarter of 1996.
  • The state's workforce has contracted in that period by 50,000 jobs, to 1.77 million.
  • Italy's economy contracted by 0.3 percent in the second quarter of 2008.
  • The money supply contracted by 30% in four years, something that no market economy could tolerate.
  • The economy will contract by 4 percent this year.
  • He was just 17 years old when first contracted by the Redbacks.
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.