TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) with, out, for, from, at, ...
Kolokacji: 11
2. contract out = odstąpić od umowy contract out
  • Over the years the name has contracted to one word.
  • He was contracted to the club until the end of the 2006 season.
  • He is contracted to the club until the end of the 2012-13 season.
  • However, by 1960 it had contracted to just one line.
  • He was contracted to the club until 30 June 2010.
  • The management team are now contracted to the club until 31 May 2014.
  • All players contracted to the club during the season included.
  • The thoughts inside her head had contracted to one alone.
  • But the task force plan would mark the first time the system has contracted for direct services to students.
  • Here, marriage is contracted by the parents of the parties to it.
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.