TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...
5. later contract = później umowa later contract
7. actually contract = faktycznie umowa actually contract
8. contract painfully = umowa boleśnie contract painfully
  • Vubben's eyestalks contracted involuntarily as the Egg once again made its presence known.
  • Ziv closed his eyes and involuntarily contracted his neck muscles.
  • Muscles that hadn't bothered him for more than an hour involuntarily contracted as he took off his shirt and trousers.
  • Her muscles contracted involuntarily, wanting what he wouldn't give.
  • "The doctor said sometimes their muscles will involuntarily contract when they are in this state."
  • Then my stomach muscles contracted involuntarily, pulling me halfway upright again.
  • Her hand contracted involuntarily on his shaft, a delicious death grip.
  • Her legs were shaking as the muscles contracted involuntarily, trying to rid themselves of the paralysis imposed by the stunner.
  • During such an episode, the bladder may be contracting involuntarily, causing urine to leak.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.