TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"later contract" — Słownik kolokacji angielskich

later contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później umowa
  1. contract czasownik + later przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Unfortunately, he contracted an injury later in the season.