TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract typhus" — Słownik kolokacji angielskich

contract typhus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dur plamisty kontraktowy
  1. contract czasownik + typhus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Within a few months of her admission to the Order, however, she contracted typhus, which was diagnosed as fatal.