TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) with, out, for, from, at, ...
Kolokacji: 11
2. contract out = odstąpić od umowy contract out
  • All players contracted to the club during the season included.
  • At first, she appears to have contracted a cold during her trip.
  • The economy contracted by a modest 1 percent during the first quarter of 1996.
  • He retired for health reasons, following an illness contracted during the war.
  • The Queensland economy last contracted during the 1990-91 financial year at a rate of -0.7%.
  • He contracted leukemia during the summer of 1962 and missed the season.
  • July - Statistics show that the economy contracted during the second quarter of this year.
  • He died on June 28, 1989, as a result of hepatitis contracted during the procedure.
  • The vote, they said, also exaggerated the danger of the disease being contracted during medical procedures.
  • However he contracted malaria during that event, and died shortly later.
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.