TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract slightly" — Słownik kolokacji angielskich

contract slightly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa nieznacznie
  1. contract czasownik + slightly przysłówek
    Luźna kolokacja

    His face contracted slightly at the lack of recognition on the other end.