TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract sharply" — Słownik kolokacji angielskich

contract sharply kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa ostro
  1. contract czasownik + sharply przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Stock prices moved lower yesterday as volume contracted sharply.