TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. contract tuberculosis = gruźlica kontraktowa contract tuberculosis
2. contract AIDS = AIDS kontraktowy contract AIDS
3. contract polio = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract polio
4. contract bus route = trasa autobusu kontraktowa contract bus route
5. contract meningitis = zapalenie opon mózgowych kontraktowe contract meningitis
6. contract hepatitis = zapalenie wątroby kontraktowe contract hepatitis
7. contract cholera = cholera kontraktowa contract cholera
8. contract typhus = dur plamisty kontraktowy contract typhus
9. contract leprosy = trąd kontraktowy contract leprosy
10. contract dysentery = czerwonka kontraktowa contract dysentery
11. contract poliomyelitis = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract poliomyelitis
12. contract typhoid = dur brzuszny kontraktowy contract typhoid
  • Djan Madruga had worse luck: he contracted typhoid.
  • While in prison, Suarez contracted typhoid before his expulsion from China.
  • But I could hardly allow the matter to wait, in the rather ghoulish hope that Tompkins would contract typhoid.
  • In 1872 he contracted typhoid.
  • On a trip to Italy, Margaretha contracted typhoid.
  • In August 1917 he contracted typhoid after touring a prison in northern Indiana.
  • At age 17, Kendal contracted typhoid in Calcutta.
  • Nightingale contracted typhoid, and returned in 1856 from the war.
  • Expected to distinguish himself, he contracted typhoid at the age of 26 while on holiday in Greece, and died shortly thereafter.
  • He contracted typhoid in late August, and was evacuated to Egypt on 4 September.
13. contract TB = TB kontraktowe contract TB
(3) virus, HIV, term
Kolokacji: 3
(4) cancer, leukemia, company
Kolokacji: 3
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.