GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. contract tuberculosis = gruźlica kontraktowa contract tuberculosis
2. contract AIDS = AIDS kontraktowy contract AIDS
3. contract polio = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract polio
4. contract bus route = trasa autobusu kontraktowa contract bus route
5. contract meningitis = zapalenie opon mózgowych kontraktowe contract meningitis
6. contract hepatitis = zapalenie wątroby kontraktowe contract hepatitis
7. contract cholera = cholera kontraktowa contract cholera
8. contract typhus = dur plamisty kontraktowy contract typhus
9. contract leprosy = trąd kontraktowy contract leprosy
10. contract dysentery = czerwonka kontraktowa contract dysentery
11. contract poliomyelitis = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract poliomyelitis
  • She contracted poliomyelitis at the age of six months, leaving her paraplegic until she was five years old.
  • Having contracted poliomyelitis, she was left without the use of her right leg in 1923.
  • He contracted poliomyelitis at the age of five years and for several years, he could not walk.
  • In April 1946, he contracted poliomyelitis and was left a partial quadriplegic.
  • Aged 14, Berry contracted poliomyelitis and had to spend three months in hospital.
  • She contracted poliomyelitis at a swimming pool when she was seventeen years old.
  • His career was then abruptly interrupted when he contracted poliomyelitis.
  • In 1940, at the age of 51, Midgley contracted poliomyelitis, which left him severely disabled.
  • When Alda was seven years old, he contracted poliomyelitis.
  • While at Oxford he contracted poliomyelitis and was left with a withered arm.
12. contract typhoid = dur brzuszny kontraktowy contract typhoid
13. contract TB = TB kontraktowe contract TB
(3) virus, HIV, term
Kolokacji: 3
(4) cancer, leukemia, company
Kolokacji: 3
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.