TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract leprosy" — Słownik kolokacji angielskich

contract leprosy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trąd kontraktowy
  1. contract czasownik + leprosy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the campaign he contracted leprosy and returned home.