TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"suddenly contract" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle umowa
  1. contract czasownik + suddenly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The foot is first extended before being contracted suddenly when it acts like a spring, projecting the animal forwards.