Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract AIDS" — Słownik kolokacji angielskich

contract AIDS kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): AIDS kontraktowy
  1. contract czasownik + aids rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All but the oldest child were found to have contracted AIDS.