TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"independently contracted" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samodzielnie zawrzeć
  1. contract czasownik + independently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He worked as an independently contracted character designer for Toei Animation in the 1970s and 1980s.