TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. contract tuberculosis = gruźlica kontraktowa contract tuberculosis
2. contract AIDS = AIDS kontraktowy contract AIDS
3. contract polio = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract polio
4. contract bus route = trasa autobusu kontraktowa contract bus route
5. contract meningitis = zapalenie opon mózgowych kontraktowe contract meningitis
  • Their fourth son, Lindsay, born in 1970, contracted meningitis and died just before his first birthday.
  • She contracted viral meningitis at the age of 14, and told the media that it "changed her life forever."
  • In 1939 she contracted cerebrospinal meningitis which left her deaf.
  • During her treatment, she contracted meningitis and also suffered two heart attacks.
  • She contracted meningitis last month and it left her partly blind.
  • With that remark, he began a story about family friends whose child had contracted meningitis and died.
  • He contracted meningitis and died at the age of 24.
  • Six months after his enlistment he contracted spinal meningitis and died.
  • While in Texas, however, he contracted meningitis and died in 1918.
  • He contracted spinal meningitis as a boy and lost vision in one eye.
6. contract hepatitis = zapalenie wątroby kontraktowe contract hepatitis
7. contract cholera = cholera kontraktowa contract cholera
8. contract typhus = dur plamisty kontraktowy contract typhus
9. contract leprosy = trąd kontraktowy contract leprosy
10. contract dysentery = czerwonka kontraktowa contract dysentery
11. contract poliomyelitis = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract poliomyelitis
12. contract typhoid = dur brzuszny kontraktowy contract typhoid
13. contract TB = TB kontraktowe contract TB
(3) virus, HIV, term
Kolokacji: 3
(4) cancer, leukemia, company
Kolokacji: 3
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.