TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. contract tuberculosis = gruźlica kontraktowa contract tuberculosis
2. contract AIDS = AIDS kontraktowy contract AIDS
3. contract polio = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract polio
4. contract bus route = trasa autobusu kontraktowa contract bus route
5. contract meningitis = zapalenie opon mózgowych kontraktowe contract meningitis
6. contract hepatitis = zapalenie wątroby kontraktowe contract hepatitis
  • In 1965 he contracted hepatitis, and soon after his health forced him to resign.
  • Holyfield would later claim that he contracted hepatitis before the fight.
  • "Within a month, over 800 people contracted acute hepatitis."
  • Then I contracted hepatitis, through drink, and my son went to a special hospital for mentally handicapped children.
  • After several months, she contracted hepatitis and became gravely ill.
  • He was on a fishing trip with his family in July 1989 when his daughter contracted hepatitis.
  • He contracted hepatitis before the start of the 1958-59 season and withdrew from cricket.
  • Already there are patients who say they have contracted syphilis and hepatitis from these transplants.
  • Diamond contracted hepatitis and the band later decided to part ways.
  • In 1949, Sothern contracted hepatitis which she would battle for the next three years.
7. contract cholera = cholera kontraktowa contract cholera
8. contract typhus = dur plamisty kontraktowy contract typhus
9. contract leprosy = trąd kontraktowy contract leprosy
10. contract dysentery = czerwonka kontraktowa contract dysentery
11. contract poliomyelitis = choroba Heinego-Medina kontraktowa contract poliomyelitis
12. contract typhoid = dur brzuszny kontraktowy contract typhoid
13. contract TB = TB kontraktowe contract TB
(3) virus, HIV, term
Kolokacji: 3
(4) cancer, leukemia, company
Kolokacji: 3
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.