BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • The city was then without professional baseball for the next 15 years.
  • He did not make another game in professional baseball during the 1897 season.
  • At 33 years old, he'd been playing professional baseball for half his life.
  • His back felt better, and he decided to return to playing professional baseball.
  • He later played professional baseball for five years from 1948 to 1952.
  • But more than anything, he wanted to play professional baseball.
  • York tried for ten years to bring professional baseball back to the city.
  • He lost the use of his right eye and never played professional baseball again.
  • However, that was his last full season in professional baseball.
  • It gave the family a case study in professional baseball.
3. semi-professional baseball = półprofesjonalny baseball semi-professional baseball
(2) American, Cuban, resident
Kolokacji: 3
(6) inside, indoor
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.