BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"make baseball" — Słownik kolokacji angielskich

make baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki baseball
  1. make czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This time-warp effect is what makes baseball so special.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo