"Baseball gives" — Słownik kolokacji angielskich

Baseball gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Baseball sprawia
  1. baseball rzeczownik + give czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Baseball gives every American boy a chance to excel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo