BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu) Major League Baseball
  • American Legion baseball is played throughout the state in summer.
  • It is also used for high school and American Legion baseball.
  • He was also known for his work on behalf of American Legion baseball.
  • As a youngster, he played high school and American Legion baseball.
  • American Legion Baseball banned any type of tobacco on the field earlier this year.
  • He played American Legion baseball since his high school team did not have a baseball program.
  • Today the stadium is mostly used for American Legion Baseball in the summer.
  • In the latter part of the 20th century, the name was adopted by American Legion Baseball.
  • He started playing American Legion baseball at the age of fourteen and hit a consistent .400 plus for four years.
  • Gyorko also played American Legion baseball for four years.
4. replacement baseball = baseball zastępujący replacement baseball
(5) USA, Yankee
Kolokacji: 2
(6) NCAA
Kolokacji: 1
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.