"bring baseball" — Słownik kolokacji angielskich

bring baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowoduj baseball
  1. bring czasownik + baseball rzeczownik
    Luźna kolokacja

    York tried for ten years to bring professional baseball back to the city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo